NOVI STILOVI U DIZAJNU ENTERIJERA
"NAJAVA NOVIH LAGER KOLEKCIJA"


Gotovo svi vodeći proizvođači pločastih materijala najavili su za 2017. godinu predstavljanje svojih novih kolekcija proizvoda. Novi dekori prate nekoliko aktuelnih svetskih trendova u dizajnu enterijera. Predstavljamo vam trendove na kojima je bazirana nova lager kolekcija dekora našeg partnera EGGER:


MODERNI KLASICI

Dekori ovog stila se tradicionalno smatraju klasičnim, ali izgledaju savremeno zahvaljujući uzbudljivim gradacijama boje i novim strukturama. Reprodukcije drveta sadrže izrazite prirodne elemente, a njihove boje omogućavaju najrazličitije kombinacije. Zahvaljujući suptilnoj međuigri boja, reprodukcija kamena je savršena za brojne kombinacije sa uni dekorima.

SUSRETI BOJE I PRIRODE

Dekori ovog stila dolaze u najrazličitijim bojama i ne moraju neminovno da imitiraju boju izvornog materijala, čime se stvara jedinstveni karakter. Pri tome vrsta drveta ima više pozadinsku ulogu, a u prvom planu je boja.

NORDIJSKI STIL

Svetli drvni dekori ovog stila ogledalo su pejzaža krajnjeg severa Evrope i zatvaraju čist i blistav krajnji efekat. Svoj nordijski karakter ova kategorija dobija kroz kombinacije s tekstilima i modernim metalik akcentima.

PRIRODNA ŽIVOPISNOST

Stil prirodna živopisnost crpi inspiraciju iz širokog spektra boja i struktura kakve nalazimo u prirodi. Godovi, grane, pukotine i pore u različitim drvnim dekorima obezbeđuju taktilni utisak koji je vrlo sličan originalnom materijalu. I reprodukcije kamena su vrlo autentične zahvaljujući mat strukturi.


RUČNA OBRADA

Dekori u ovom stilu su inspirisani ručnom obradom površina manjeg obima. Reprodukcije duboko četkanog drveta i peskarenih površina naglašavaju prirodnost materijala. Ove reprodukcije materijala deluju kao da su ručno obrađene i tako omogućavaju veliku autentičnost metalnim i kožnim strukturama.

UPEČATLJIVE POVRŠINE

Ovaj stil obuhvata dekore koji prezentuju površine sa posebnim efektima. Uglavnom su to dekori metalik izgleda ali mogu sadržati i kristalni dvobojni efekat kojim se uz sedefasti element postiže određeni sjaj i utisak dubine.

LOFT STIL

Širina otvorenih prostora gradskih potkrovlja predstavljena je raznim reprodukcijama materijala koji se mogu naći u urbanim sredinama a izgledaju korišćeno – tzv. "used look". Osim toga svetli drvni dekori svojom lakoćom deluju kao protivteža kamenim materijalima i stvaraju topao ambijent.

INDUSTRIJSKI STIL

Centralna tema ovog stila je industrijski karakter koji podseća na stare fabrike. Reprodukcije metalik dekora dobile su strukturu zapuštene površine, dodatno naglašenu mat i sjajnim elementima. Nasuprot tome reprodukcije drveta se ističu individualnošću zahvaljujući metalik sjaju ili izbeljenim porama.

PRIKAZ UNI BOJA – "9 GRID"

Egger je predstavio i novi koncept prikaza uni boja - tzv. „nine grid prikaz“ odnosno prikaz u 9 polja. Linearni prikaz i prezentacija uni boja koja se dosada najčešće koristila ne daje odgovarajući efekat. U prikazu od 9 polja dekori dolaze bolje do izražaja. Ovaj koncept se sastoji od šema boja svrstanih u grupe prema specifičnim bojama, kako bi svaka od boja bila istaknuta u jednom kvadratu. Pored toga, sve uni boje  u novoj kolekciji dolaze u modernoj mat strukturi.