1195816
Cnc - priprema za spoj radnih ploča
Darex home

CNC - priprema za spoj radnih ploča

Odabir atributa

Mogućnost kupovine_SVI PROIZVODI
Proizvod može da se poruči samo u Darex Home prodajnim centrima

Product Details

Naziv: Usluga CNC pripreme za spoj radnih ploča 
Opis:

Usluga podrazumeva razbušivanje komada radnih ploča koje se spajaju, za okov kojim se vrši spajanje.

Razbušivanje se vrši po šablonu.

Razbušivanje za okov koji je kupljen u Darex Home-u se vrši bez prethodne tehničke pripreme.

Razbušivanje za okov koji nije kupljen u Darex Home-u se može vršiti samo na osnovu prethodne tehničke pripreme.

Usluga se vrši samo na pločastom materijalu kupljenom u Darex Home prodajnim centrima.

Važno: Za sve dodatne informacije u vezi ove usluge molimo vas da se obratite prodajnim centrima Darex Home-a. 

Nema proizvoda na popustu