2079550
Optimizacija ploča (krojne liste)
Darex home

Optimizacija ploča (KROJNE LISTE)

Odabir atributa

Mogućnost kupovine_SVI PROIZVODI
Proizvod može da se poruči samo u Darex Home prodajnim centrima

Product Details

Napomena: OVA USLUGA JE BESPLATNA
Naziv: Usluga otpimizacije ploča (izrada KROJNIH LISTA) 
Opis:

Usluga podrazumeva uklapanje dimenzija elemenata pločastih materijala u listu za krojenje i njihovu optimizaciju u cilju najboljeg iskorišćenja materijala i najmanjeg otpada.

Ovom uslugom se pored sečenja definišu i usluge kantovanja i pozicije razbušivanja.

Usluga se vrši isključivo na osnovu precizno definisanih dimenzija elemenata i pozicija kantovanja i razbušivanja od strane kupca. Usluga ne podrazumeva vađenje/definisanje elemenata u odnosu na kranji proizvod.

Usluga se vrši samo za  pločasti materijal kupljen u Darex Home prodajnim centrima.

Važno: Za sve dodatne tehničke informacije, mogućnosti i ograničenja u vezi ove usluge molimo vas da se obratite prodajnim centrima Darex Home-a. 

Nema proizvoda na popustu