197785
Spajanje ploča
Darex home

Spajanje ploča

Odabir atributa

Mogućnost kupovine_SVI PROIZVODI
Proizvod može da se poruči samo u Darex Home prodajnim centrima

Product Details

Naziv: Usluga spajanja ploča
Opis:

Usluga podrazumeva spajanje dve ploče ili spajanje jedne ploče i šlajfni.

Usluga se vrši dvostrano lepljivom trakom.

Usluga se može vršiti samo za sledeće materijale: Oplemenjena iverica, Oplemenjeni MDF.

Usluga se vrši samo na pločastom materijalu kupljenom u Darex Home prodajnim centrima.

Važno: Za sve dodatne tehničke informacije, mogućnosti i ograničenja u vezi ove usluge molimo vas da se obratite prodajnim centrima Darex Home-a. 

Nema proizvoda na popustu